Spelansvar

Spelansvar

Att spela bingo ska vara roligt, spännande och trevligt!! Men tyvärr har spel en baksida. Några spelar för mycket och får problem med sitt spelande. Vi som är medlemmar i Svebico och driver bingohallar

har ett ansvar att göra vad vi kan för att inte våra kunder ska få problem med spel. Vi arbetar för att bedriva vårt spel på ett ansvarsfullt sätt och därigenom minimera de negativa konsekvenserna av spel.

För att få besöka och spela bingo i bingohall måste man ha fyllt 18 år, detta gäller även i målsmans sällskap. Samma regler gäller för spel på Vegas värdeautomatspel. Alla som är mellan 18 och 25 år måste visa legitimation innan spel kan påbörjas.

  

Spelansvar i praktiken

I Svebicos policy finns riktlinjer för hur vi ska erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt för att minimera riskerna för negativa konsekvenser.

Bl a genom att:

*         Ha åldersgräns på 18 år för att få vistas i bingolokalen.

*         Inte lämna kredit på spel.

*         Marknadsföra spelet på ett ansvarsfullt sätt

*         Löpande utbilda och informera vår personal om riskerna med spel och spelansvar

*         Tillhandahålla information om verktyg för kunder att bibehålla kontrollen över sitt spelande

*         Tillhandahålla information om vart man kan vända sig om man får problem med sitt spel         

Svebico är medlemmar i OSS, Oberoende Spelsamverkan. OSS är en grupp där olika aktörer inom spelbranschen samarbetar kring frågor som rör spelproblem. Statens Folkhälsoinstitut leder gruppen och utöver de Svenska spelbolagen deltar, Lotteriinspektionen, SHR och Spelberoendes Riksförbund, i OSS.

 

 Åldersgräns

Forskningen visar att de som börjar spela i tidig ålder löper större risk att få spelproblem än andra. Därför har vi ett större ansvar att förhindra att minderåriga kan spela i våra bingohallar.

 För att förhindra att minderåriga spelar har vi bl a:

 *         En åldersgräns på 18 år för att få vistas och spela i våra bingohallar, detta gäller även i målsmans  sällskap.

*         Krav på att vår personal begär legitimation för att visa att man är över 18 år.

*         Provköp genomförs löpande för att kontrollera att personalen kontrollerar gällande åldersgräns.

*         Riktlinjer för vår marknadsföring att den inte direkt vänder sig till barn och ungdomar under 18 år.

 

Ansvarsfull marknadsföring

Svebico är medlem i Spelbranschens Etiska Råd (SPER), som är en frivillig sammanslutning av de legala Svenska spelarrangörerna.

Tillsammans har medlemmarna i SPER tagit fram gemensamma etiska riktlinjer för marknadsföring av spel.

Riktlinjerna innebär bl a att reklam:

*         Inte får vara stötande, påträngande eller vilseledande

*         Inte hävda att själva dragningen i turspel beror på något annat än slumpen

*         Inte får innehålla felaktiga upp gifter om möjlighet till vinst

*         Inte får vara riktad mot ungdomar eller mot sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället

*         Inte får uppmana till överdrivet spelande eller hävda att saknas risker med överdrivet spelande

 

Stöd och råd

 Stödlinjen

Det finns hjälp att få för de som har problem med sitt spelande. Spelberoende har många likheter med andra beroendeformer såsom alkoholism och drogberoende och behandlas på liknande sätt. Statens Folkhälsoinstitut FHI driver en stödlinje för spelare och anhöriga. Att ringa 020-91 91 00 kan vara ett bra sätt för dig som vill veta mer. Besök stödlinjen www.stodlinjen.se

 Behandling

Det finns ett antal behandlingshem som erbjuder behandling. Mer information finns genom stödlinjen.

Självhjälpsgrupper

Spelberoendes Riksförbund har självhjälpsgrupper. Besök deras hemsida www.spelberoende.se för information om grupper och mötestider.

 När det gäller spelansvar och spelproblem är det viktigt att framhålla att: Svebico´s ansvar är att så bra som möjligt förebygga. Behandling av de som har hamnat i spelberoende är samhällets ansvar.

 

OSS - Oberoende spelsamverkan

OSS, som år 2008 fyllde 10 år, fortsätter att verka för en sund utveckling på spelmarknaden och för att vara ett forum för frågor som rör spelansvar och överdrivet spelande. Vårt engagemang i OSS, genom Svebico, har bland annat bidragit till att bingohallarna får fortsätta verksamheten under nuvarande former även efter den utredning som lades fram i december 2008. OSS består av myndighetsföreträdare och representanter från de större aktörerna på den Svenska spelmarknaden, samt representanter från Spelberoendes Riksförbund. Ständig ordförande är generaldirektören på Statens Folkhälsoinstitut. Två möten har genomförts under året 2008. Svebico var med och bildade organisationen och har representerats ända sedan starten i maj 1998.

 

SPER, Spelmarknadens Etiska Råd

De svenska spelbolagen har bildat Spelmarknadens Etiska Råd, SPER. Syftet är att gemensamt arbeta med etiska frågor kring spel, lotterier och marknadsföring. I Sper är samtliga svenska spelbolag representerade av dess VD:ar och Svebico representeras av orförande Patrick Hämquist.

(Källa www.svebico.se)

 

Aktuella länkar:

Statens Folkhälso Institut: http://www.fhi.se/

Spelinstitutet: http://www.spelinstitutet.se/

Sluta spela nu: http://www.slutaspela.nu/

Spela lagom: http://www.spelalagom.se/

SPER: http://www.sper.se

Stödlinjen: http://www.stodlinjen.se/

http://www.svebico.se/res/Spelanvar/Spelproblem-finns-o-gar-att-atgarda.pdf.pdf

Svebico: http://www.svebico.se/Spelansvar.php

 

 

Följ oss på Facebook