Klassisk bingo

För att spela bingo behöver du en bingobricka och en tuschpenna, eller bricka på en bingoterminal, som du köper av vår personal i bingohallen. 

Bingobrickan består av tre delbrickor, med 25 numrerade rutor vardera. Alla numren finns med, men förekommer endast en gång på bingobrickan. Bokstäverna längst upp bildar ordet BINGO - B som i Bertil, I som i Ivar, N som i Niklas, G som i Gustav och O som i Olov. 

När alla spelare köpt brickor kan spelet börja. Utroparen ropar upp ett namn och ett nummer, t ex Olov 64. Se efter i den lodräta raden under O och du hittar siffran 64. Du får endast markera numret med ett kryss, en ring eller en s k bingostämpel/duttpenna. För varje ny siffra gör du på samma sätt till dess att någon får bingo. Sista utropade numret måste vara med i raden för att bingon ska gälla. Därefter fortsätter spelet med två, tre, fyra och fem fulla rader. De fulla raderna måste ligga inom samma delbricka för att det ska bli bingo.

En spelomgång tar ca 7-10  minuter. Lokala avvikelser kan förekomma, fråga din bingohall. 

Tänk på att du måste vara 18 år för att få spela. 

Följ oss på Facebook