Gruvan

Ett jackpott  spel med en vinstmöjlighet upp till 30 000 kr varannan timme.

Spelas på vanliga brickor, med insatsmöjligheterna 20 kr resp. 30 kr per bricka.

Gruvans jackpot, går ut om du får full bricka inom aktuellt angivet antal drag. Den börjar på 55 drag och höjs därefter med ett drag varje dag därefter tills vi har en vinnare av jackpotten. Därefter startar jackpotten om på 55 drag o.s.v....

När jackpotten går ut så ger full bricka inom rätt antal drag. och med  vinstnummer på

I = 20 000 kr, G = 12 000 kr,   B,N,O = 8 000 kr i det fall du spelar en bricka med insatsen 20 kr.

I = 30 000 kr, G = 18 000 kr,   B,N,O = 12 000 kr i det fall du spelar en bricka med insatsen 30 kr.

Detta spel spelas varannan timme (Jämn timme) och kompletteras av Utspel 500 kr varannan timme (ojämn timme).

Följ oss på Facebook