Dragjakten

Dragjakten, med chans att vinna upp till 3 000 kr, beroende på antal drag vid full bricka.

Dragjakten är ett spel med möjlighet att vinna, från 100 kr upp till 3 000 kr, beroende på antal drag vinnaren har vid vinst på full bricka. 

Ökar du insatsen så ökas också vinsterna med faktor x2 vid 10 kr brickinsats,  faktor x4 vid 20 kr brickinsats och faktor x6 vid 30 kr brickinsats.

Detta innebär att du kan vinna från 100 kr upp till 3 000 kr på på full bricka, beroende på aktuell brickinsats och antal drag.

De aktuella brickpriserna är 5 kr, 10 kr, 20 kr samt 30 kr insats per bricka.

Vid brickinsatsen 5 kr, ger :

Full bricka inom 58 drag = 500 kr.

Full bricka inom 59 drag = 400 kr.

Full bricka inom 60 drag = 300 kr.

Full bricka inom 61 drag = 200 kr.

Full bricka inom 62 drag = 100 kr.

Följ oss på Facebook